Independer Advieskeuze Consumentenbond

Prinsjesdag 2015: AC adviseurs informeert u graag over de belangrijkste financiële gevolgen voor de woningmarkt.

prinsjesdagkoffer.jpg

Maximale hypotheek verder omlaag
Per 1 januari 2016 mag een nieuwe hypotheek niet hoger zijn dan maximaal 102% van de marktwaarde. Op dit moment is dit nog 103%.
Dit percentage zal jaarlijks verder dalen tot 100% in 2018.

WOZ-waarde openbaar
De WOZ-waarde van elke woning zal openbaar worden gemaakt. Naar verwachting zal dit per 1 oktober 2016 het geval zijn.

Restschuldlening via de overheid

Hoewel er al een aantal oplossingen via banken bestaan, gaat ook de overheid via het SVN een restschuldlening op de markt brengen. De lening zal worden verstrekt uit een provinciaal op te richten restschuldfonds. Elke provincie kan dit echter zelf beslissen: In provincies die geen eigen restschuldfonds oprichten kan dan ook geen restschuldlening worden aangevraagd. De lening wordt aangevraagd in de gemeente/provincie waar de nieuwe woning staat.

Minder belasting op spaargeld tot € 125.000,-
De nieuwe vrijstelling wordt verhoogd van € 21.330,00 naar € 25.000,00 per persoon. Verder word de belastingheffing van 30% op 4% (fictief) rendement verlaagd naar 30% van 2,9% (fictief) rendement. Hierdoor verlaging van te betalen belasting van 1,2% naar 0,87%. Boven € 125.000,00 vermogen betaal je 1,41% i.p.v. 1,2%.

Beperking hypotheekrenteaftrek
Per 1 januari 2016 zal de hypotheekrenteaftrek verder worden beperkt. Het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is nu nog 51% en wordt per 01-01-2016: 50,5%. Deze maatregel treft alleen huiseigenaren met een bruto jaarinkomen hoger dan €57.586.
Jaarlijks zal het maximale aftrekpercentage met 0,5% dalen tot 38% in 2041.

NHG-grens daalt verder in 2016
Op 1 juli 2016 wordt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie opnieuw verlaagd, van de huidige €245.000 daalt de grens naar €225.000.
Wilt u na 01-07-2016 een financiering met NHG? Dan mag de koopsom van de nieuwe woning niet meer bedragen dan €212.264. Tot 1 juli 2016 staat de maximale koopsom voor NHG nog op €231.132.

Belastingvrij schenken
Vanaf 2017 kunt u tot €100.000 belastingvrij aan iemand schenken indien het bedrag besteedt aan de (aankoop van de) eigen woning. De ontvanger van de schenking mag wel maximaal 40 jaar zijn. Nu is dat nog ca. € 52.000,-

Koopkracht gaat er voor veel mensen op vooruit
Ongeveer 80% van de mensen gaat er volgend jaar in koopkracht op vooruit. 

Foto: ANP.nlTerug naar nieuwsoverzicht